DAJJAL telah muncul (bagian 2)


-Dajjal memimpin orang yahudi. Sai Baba memiliki misi menyebarkan
teologi zionis.
-Dajjal muncul di zaman pertikaian. Sai Baba mengklaim bahwa ia
datang dari masa banyak pertikaian dan persengketaan, dan
kedatangannya untuk menegakkan kebenaran dan membinasakan
kejahatan.
Kesimpulan: Bahwa sifat Dajjal dan Sai Baba yang diutarakan diatas
adalah bagian dari sifat salah satu 30 dajjal-dajjal kecil (pendusta-
pendusta akhir zaman) yang akan membuka jalan bagi munculnya al-
Masih al-Dajjal (Dajjal besar).
Yang ciri-cirinya menurut riwayat hadits shahih adalah sebagai
berikut :
-Dajjal buta sebelah seperti buah anggur.
-Kedua matanya ada tulisan kafir yang dapat dibaca oleh orang
beriman.
-Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari, 1 hari seperti setahun, 1 hari
berikutnya seperti sebulan, 1 hari berikutnya seperti seminggu, 1 hari
berikutnya seperti hari biasa.
Hadis riwayat Anas bin Malik ra., ia berkata:
Rasulullah saw. bersabda: "Tidak ada satu negeri yang tidak dimasuki
Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah, dan tidak ada satu jalan di
Madinah, kecuali terdapat malaikat yang berbaris menjaganya. Maka
Dajjal singgah di daerah rawa, kemudian Madinah bergoncang tiga
kali goncangan, sehingga seluruh orang kafir dan munafik keluar dari
sana menuju ke tempat Dajjal."
Rasulullah SAW bersabda : “Bukankah sesungguhnya ia itu bermata
sebelah, dan tertulis di antara kedua mata dajjal itu kata kafir, yang
dapat dibaca oleh setiap Mukmin. ” (Muttafaqun ‘alaih) Dan dalam
riwayat yang lain dinyatakan: “Tertulis diantara dua matanya huruf
kaf, fa’, dan ra’.”(HR. At-Tirmidzi)
Hadist riwayat Muslim, dari Nawwas bi Sam’an: Rasullulah SAW
mengatakan, "Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting,
matanya sebelah kanan celek, aku menyerupakannya dengan Abdul
Uzza bin Qathan (lelaki Quraisy yang hidup di zaman Jahiliyah). Maka
barang siapa yang menemuinya bacalah surat Al-Kahfi. Ia keluar dari
sebuah jalan antara Syam dan Iraq, lalu ia berbuat binasa kesana
kemari ”
ALLAHU AKBAR! LA HAWLA WA LA QUWWATA ILLA BILLAHIL
"ALIYUL ADZHIM ….
Sudah selayaknya kita senantiasa memohon perlindungan hanya
kepada Allah SWT saja. Bacalah selalu doa di bawah ini selepas shalat
Fardhu, di akhir tahiyyat sebelum salam, insya Allah, kita selalu dalam
lindungan-Nya.
"ALLAHUMMA INNI 'AUDZU BIKA MIN ADZABIN JAHANNAM, WA MIN
ADZABIN QABRI, WA MIN FITNATIN MAHYA WA MAMAAT, WA MIN
SYAHRII FITNATIN MAHSYIHIL DAJJAL"
“Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari azab neraka Jahannam, aku
berlindung kepadaMu dari azab kubur, kuberlindung kepadaMu dari
fitnah kehidupan dunia dan kematian serta kuberlindung kepadaMu
dari kejahatan dan fitnah Al-Masih Dajjal ”
***Konspirasi Dajal bersifat matrialistik sekuler, dia datang dan
"berdakwah" dengan membawa perumpamaan air, namun pada
hakikatnya adalah api. Surga yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya
adalah neraka. Neraka yang dia tawarkan tapi pada hakikatnya adalah
surga.
Gaya bicara Dajjal, tidak lain adalah seorang pendusta besar! Shalat
adalah buang-buang waktu, Alquran dan agama hanyalah simbol,
bahkan ia kerap mendustakan keberadaan para nabi-nabi terdahulu
dan mengadakan fitnah didalam cerita/kisah rasul-rasul terdahulu.
Itulah sebagian sifat dari Dajjal laknatullah alaihi! Tujuannya hanya
ingin mengkafirkan penduduk bumi dan memurtadkan orang-orang
Islam agar keluar dari agamanya dengan dalih, Islam adalah agama
setan dan masih banyak lagi. Naudzu billahi min dzalik!
Padahal Allah telah menjelaskan dalam Quran: "Sesungguhnya agama
(yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang
yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada
mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa
yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat
cepat hisab-Nya. (Ali- ’Imran:18-19)
Waspadalah wahai kaum muslimin dan mukminat!

0 Response to "DAJJAL telah muncul (bagian 2)"

Posting Komentar